Šamanská liečba a pomoc

Môžem vám pomôcť v týchto oblastiach

  • podpora pri liečbe fyzických a duševných chorôb
  • odstraňovanie duševných príčin chorôb
  • odstraňovanie dedičnej záťaže
  • odprevádzanie duší mŕtvych
  • výroba ochranných amuletov a talizmanov
  • energetická očista predmetov
  • riešenie zložitých životných situácií, problémov a vzťahov

Každý klient a prípad je individuálny, a takisto jedinečný je aj postup pri jeho riešení.
Ak máte otázku ohľadom vášho problému alebo máte pocit, žeby som Vám mohol pomôcť, kontaktujte ma.

Upozornenie

  • Nevykonávam techniky, ktoré by mohli uškodiť inej bytosti alebo ňou manipulovať.
  • Vyhradzujem si právo odmietnuť pomôcť ak je požadovaný úkon v rozpore s mojim vnútorným presvedčením.

Ako prebieha šamanská liečba

Na liečenie a rôzne formy pomoci používam šamanské techniky. Terapia začína rozhovorom, počas ktorého si šaman vytvorí obraz o klientovej situácii a probléme. Nasleduje „šamanská cesta“, na ktorej sa šaman hľadá príčinu problému a spôsob jeho odstránenia. Nasleduje rituál liečenia a očisty.

V niektorých prípadoch je vhodné šamanskú terapiu doplniť japonskou terapeutickou masážou – Shiatsu., ktorá pomáha harmonizovať energiu vnútorných orgánov aj na fyzickej úrovni.